Általános Szerződési Feltételek

Legutóbb frissítve: 2020. 07. 30

Szolgáltató neve:
JAVE-MOZGÁS KFT.
Székhelye és postai címe:

9026 Győr, Ady Endre utca 11. 1/2.

Nyilvántartó hatóság/bíróság:
Győri Törvényszék Cégbírósága
Nyilvántartási száma/Cégjegyzékszáma:
08-09-029510
Adószáma:
26176518-1-08
E-mail címe:
info@javemozgas.hu
Képviseli:
Jármai Anita ügyvezető
Bankszámlaszám:
Takarékbank Zrt. 59501053-16365793
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
info@javemozgas.hu
Panaszkezelés helye és elérhetőségei:
info@javemozgas.hu
Tárhely szolgáltató neve, székhelye, e-mail címe:
Sybell Informatika Kft. Cím: 1158 Budapest, Késmárk u. 7/B Információ: hello@sybell.hu

II. A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE
Az alábbi általános szerződési feltételek (a továbbiakban: ÁSZF) a JAVE-MOZGÁS KFT. által szervezett szolgáltatásokon való részvétel feltételeit tartalmazzák.


III. STÚDIÓ


A JELENTKEZÉS MENETE


A tréningekre, workshopokra, egyéb foglalkozásokra jelentkezni a honlapon elhelyezett jelentkezési felületen lehet.
A szolgáltatásokra való jelentkezés, azok igénybevétele automatikusan szerződéskötésnek minősül.
A jelentkezéskor megadott adatok pontosságáért és helyességéért (a jelentkezési lapon megadott helytelen adatok következtében keletkezett kár miatt) az Szolgáltatót felelősség nem terheli. A jelentkezés (online történő) elküldését követően az Szolgáltató automatikusan generált visszaigazoló e-mailt küld a leadott jelentkezésről a leadott jelentkezési lapon megadott kapcsolattartó e-mail címre. Amennyiben az online jelentkezést követő 1 órán belül nem érkezik meg a visszaigazoló e-mail, úgy a jelentkezés sikertelen volt (ez esetben javasoljuk a jelentkezés megismétlését). Bármely foglalkozásra történő jelentkezéssel a jelentkező automatikusan elfogadja a szerződési feltételeket. Amennyiben a választott tanfolyamra nem gyűlik össze a megfelelő minimum létszám, úgy a Szolgáltató dönthet úgy, hogy az adott tréninget, workshopot, foglalkozást nem tartja meg. Minderről a jelentkezőket kellő időben értesíti.


RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS


A tréningekre, workshopokra, egyéb foglalkozásokra előzetes online regisztráció szükséges. A szolgáltatás díját legkésőbb a program kezdetéig ki kell egyenlítenie a Jelentkezőnek. A befizetés módja lehet: készpénzes befizetés a helyszínen illetve banki átutalás. Banki átutalás esetén a Szolgáltató a bankok közötti átfutási idő figyelembe vételével kéri az összeg átutalását, és ez esetben a Jelentkezőnek az első órára magával kell hoznia a banki átutalás igazolásáról szóló elismervényt.
FIGYELEM
Átutalásos számlát kizárólag a banki utaló nevére állíthatunk ki! Ettől eltérni nincs lehetőségünk!
Amennyiben nem kapunk számlázási adatokat, a jelentkezési lap szerinti adatokra állítjuk ki a számlát. Visszamenőleg nem áll módunkban másik számlát kiállítani.


IV. ONLINE PROGRAM


A JELENTKEZÉS MENETE


A mozgásprogramokhoz való hozzáférési szándékot a jelen honlapon található jelentkezési felületen lehet benyújtani.
A Jelentkezési lap kizárólag a jelen ÁSZF tartalmának ismeretében és elfogadásával küldhető meg az elektronikus rendszeren keresztül.


RÉSZVÉTELI DÍJ, FIZETÉSI FELTÉTELEK ÉS SZÁMLÁZÁS
Az online mozgásprogramokhoz való hozzáférés díja a válaszott csomagoknál feltüntetett mindenkori ár, melyet online bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni. A befizetett részvételi díjról kiállított számlát a jelentkezési felületen megadott számlázási adatokkal állítjuk ki, és a megadott e-mail címre megküldjük.
A számla utólag kerül kiállításra.


ONLINE MOZGÁSPROGRAMOKON VALÓ RÉSZVÉTEL


A részvételi díj beérkezését követően a résztvevő hozzáférést kap a videótárhoz, ahol 30 napos jogosultsági időn belül korlátlan hozzáférése van a közzétett órákhoz. Az előfizetés annak lemondásának hiányában 30 napos időközönként automatikusan megújul. 


V. KAPCSOLATTARTÁS
A mozgásprogramokkal kapcsolatos kommunikáció módja: e-mail (info@javemozgas.hu).


VI. SZELLEMI TULAJDONJOGOK


A honlapon és a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ instagram, facebook oldalán, facebook csoportjaiban közzétett tartalmak (ideértve többek közt valamennyi grafikát, képet, szöveget, videót) szerzői jogvédelem alatt állnak, melynek jogosultja a szervező. Ezen tartalmak bármilyen, különösen kereskedelmi céllal történő sokszorosításához, terjesztéséhez, felhasználáshoz, megváltoztatásához a szervező előzetes, kifejezett írásbeli hozzájárulása szükséges. A BODYART, DEEPWORK megjelöléssel megjelenő tartalmak védjegyjogi oltalom alatt állnak.


VII. FELELŐSSÉGVÁLLALÁS


A szolgáltatásokat, mozgásprogramokat mindenki saját felelősségére végezheti. Az online programok esetében a személyes kontroll hiánya miatt a szervező semmilyen felelősséget nem vállal az esetleges sérülésekért.
A mozgásprogramok, tréningek előtt mindenképpen konzultáljon orvosával, gyógytornászával, terapeutájával!


VIII. EGYÉB JOGÉRVÉNYESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK


Amennyiben a szervező és a jelentkező között esetlegesen fennálló fogyasztói jogvita a szervezővel való tárgyalások során nem rendeződik, az alábbi jogérvényesítési lehetőségek állnak nyitva a jelentkező számára:
– Panasztétel a területileg illetékes fogyasztóvédelmi hatóságnál (http://www.fogyasztovedelem.kormany.hu/node/8579)
Amennyiben jelentkező fogyasztói jogainak megsértését észleli, jogosult panasszal fordulni a lakóhelye szerint illetékes fogyasztóvédelmi hatósághoz. A panasz elbírálását követően a hatóság dönt a fogyasztóvédelmi eljárás lefolytatásáról.
– Békéltető testület:
A szolgáltatás minőségével, biztonságosságával, valamint a szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos fogyasztói jogvita bíróságon kívüli, békés rendezése céljából a jelentkező eljárást kezdeményezhet a szervező székhelye szerint illetékes szakmai kamara mellett működő békéltető testületnél (http://www.bekeltetes.hu/index.php?id=testuletek).
Békéltető Testületre vonatkozó szabályok alkalmazásában fogyasztónak minősül a külön törvény szerinti civil szervezet, egyház, társasház, lakásszövetkezet, mikro-, kis- és középvállalkozás is, aki árut vesz, rendel, kap, használ, igénybe vesz, vagy az áruval kapcsolatos kereskedelmi kommunikáció, ajánlat címzettje.
– Bírósági eljárás:
Jelentkező jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Ptk., valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény rendelkezései szerint.