Házirend

Tartalom

A Házirend célja, hogy meghatározza a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ-ban tartózkodó személyek egymás közötti magatartását és azokat az alapvető szabályokat, melyek a kultúrált szolgáltatói tevékenység magas színvonalon történő végzése érdekében elengedhetetlenek, továbbá előírja a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ rendeltetésszerű használatára, állagának megőrzésére, biztonságos üzemeltetésére szolgáló, más szabályokban nem rögzített követelményeket.

A JAVE Mozgásstúdió területén tilos:

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ egész területén kizárólag megfelelő végzettségű, a létesítmény üzemeltetőjénél jegyzékbe vett és engedélyezett személyek jogosultak sportszakmai tevékenységet, oktatást, edzést, foglalkozást tartani.

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ szolgàltatásainak igénybevétele előtt ajánlott orvosi vizsgálatot végeztetni, amely tájékoztat az aktuális fizikai állapotról, illetve feltárja az esetleges kizáró okokat. A JAVE Mozgásstúdió bármely foglalkozását és szolgáltatását mindenki kizárólag saját felelősségére veheti igénybe.

Az órarendet valamint az oktatók személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.

Kiskorú személy a JAVE Mozgásstúdióban csak korcsoportjának szánt foglalkozáson tartózkodhat, kizárólag résztvevőként. A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓban gyermekfelügyelet nem áll rendelkezésre.

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ szolgáltatásait kizárólag nyitvatartási időben lehet igénybe venni: Nyitvatartási idő: aktuális órarend alapján, nyitás: óra kezdete előtt 15 perccel, zárás: óra vége után 15 perccel. A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ szolgáltatásait igénybe vevő vendégei kötelesek a zárási időpontokra tekintettel a létesítményt a foglalkozások után időben elhagyni. A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ a sportszolgáltatásokat igénybe vevő vendégekről adatnyilvántartást vezet. Az üzemeltető a vendégek adatait kizárólag saját nyilvántartásához használja, azt harmadik félnek nem adhatja ki.

Amennyiben a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ területén az üzemeltető a tevékenysége illetve szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására reklámanyagot készít, készíttet (mozgókép vagy fénykép), és esetleg azokon bármely vendég is feltűnik, a vendégeket szóban előre tájékoztatja erről. A vendég a reklámanyagon megjelenésével összefüggésben az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem léphet fel. A létesítmény területén minden vendégre kötelező érvényű a rend és tisztaság betartása, másik vendég tiszteletben tartása, a kulturált viselkedés.

A berendezések nem rendeltetésszerű használatából eredő károkat az okozó vendég köteles megtéríteni.

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ üzemeltetője nem vállal felelősséget a személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért, amennyiben azok a Házirend be nem tartásából, illetve a vendégek felelőtlen viselkedéséből erednek, valamint az elveszett, eltulajdonított tárgyakért, értékekért. Az öltözőkben hagyott értéktárgyakért nem áll módunkban felelősséget vállalni. A talált tárgyakat minden vendég a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ recepcióján köteles leadni.

A Stúdióban hagyott tárgyakat 2 hétig áll módunkban megőrizni.

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ területén bekövetkező bármilyen rendkívüli eseményt az elsődlegesen észlelő az üzemeltetőnek a recepción vagy az oktatónál köteles késedelem nélkül jelezni. Rendkívüli eseménytől függően, késedelem nélkül telefonon értesítendő:

104 Mentők (baleset esetén)
105 Tűzoltóság (tűz esetén)
107 Rendőrség (rendbontás esetén)
112 Általános segélyhívó


A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ üzemeltetője fenntartja a jogot a létesítmény egész vagy részterületein zártkörű rendezvények lebonyolítására az általános vendégkör kizárásával.

Recepció

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ sportterületeire belépni csak érvényes, személyre szóló bérlettel vagy alkalmi jeggyel lehet. Minden szolgáltatásunk és egyéb, a házirendben „térítés mértéke” a mindenkori árlistában szerepel. A jegyeket, bérleteket a foglalkozás előtt szükséges megváltani illetve érvényesíttetni.

A foglalkozásokon történő részvétel előzetes bejelentkezéshez kötött. Bejelentkezni kizárólag online formában van lehetőség a 
 
A foglalkozások előtt 2 órán belül van lehetőség térítésmentesen lemondani azt, ezen belül történő lemondás részvételnek számít és a bérletből levonásra kerül.
 
Alkalmi jeggyel történő látogatás esetén addig nem áll módunkban új jegyet értékesíteni, míg a nem (vagy nem időben) lemondott alkalom megfizetésére nem kerül.
 
A bérletek névre szólóak, át nem ruházhatók.
 
A megváltott bérletek érvényességi idejének meghosszabbítására csak előre nem látható ok (betegség, sérülés, váratlan utazás, stb.) esetén, évente maximum két alkalommal, és csak abban az esetben van lehetőség, ha a bérlet lejárta előtt a vendég írásban, e-mail formájában jelzi az ilyen igényét a Stúdió felé (info@javemozgas.hu). 
 
A bérlet lejáratát követő 1 hónapon belül az esetlegesen fennmaradt alkalmak 3000 Ft/hét térítési díj ellenében, maximum 2 héttel meghosszabbíthatóak. 
Pénzbeni visszatérítésre nincs lehetőség. 
 
Az órákra való várakozás idején a recepció részen, a teraszon vagy az öltözőkben lehetséges tartózkodni.

Öltözők

A sportszolgáltatást igénybe vevő vendég részére az üzemeltető a ruhaváltáshoz az arra nemenként alkalmasan kialakított öltözőtérben térítésmentesen öltözőszekrényt biztosít, melynek kulcsa az JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ-ban tartózkodás alatt a vendégnél van. A kulcs elvesztése esetén a vendég azonnali, 3,000,-forintos zárcsere díjat köteles fizetni.
A vállfa a szekrény tartozéka, elvinni tilos!

Az öltöző- és zuhanytérben, valamint az előtérben papucs használata ajánlott.

A létesítmény területén és az öltözőszekrényben hagyott tárgyakért az üzemeltető semmilyen mértékben felelősséget nem vállal.

Kérjük, hogy a vizesblokkokban észrevett esetleges problémákat (dugulás, szennyeződés) a mielőbbi javítás érdekében haladéktalanul jelezzék a recepción.

Mozgástér

Higiéniai okokból csak megfelelő sportöltözetben (sportcipő, trikó, póló, top, sportnadrág) lehet belépni és edzeni. A teremben váltócipő használata kötelező! Papucsban, szandálban történő edzés nem engedélyezett. Mezítláb csak bizonyos óratípusok esetén lehet edzeni. Utcai cipő és ruha viselete tilos. A polifoam szivacsokon a törölköző használata kötelező
 
Az órákon résztvevő elfogadja az oktató szakértelmét, aki az órarendben feltüntetett stílusú órát saját struktúrája és tematikája szerint megfelelő szakértelemmel vezeti le. 
 
Az órarendet valamint az oktató személyét illető változtatás jogát a vezetőség fenntartja.
 
A foglalkozások közötti szünetben a teremben nem lehet tartózkodni (takarítás, szellőztetés, a következő órára való felkészülés miatt).
 
Az eszközök használatát követően minden használó az eszközök alaphelyzetének megfelelően, az erre rendszeresített tárolóhelyekre történő visszahelyezéssel köteles hátrahagyni. 
 
Ital kizàrólag zárható palackban vihető be. 
 
A mozgástérben étel fogyasztása nem megengedett.

Végszó

A JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ Házirendje minden szolgáltatást igénybe vevő vendég számára elérhető és áttekinthető a JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ recepcióján.
A szolgáltatások igénybevétele a Házirend automatikus elfogadását jelenti. 
 
A Házirendet az üzemeltető saját belátása szerint bármikor módosíthatja illetve kiegészítheti. 
 
A Házirendben szereplő előírások súlyos vagy folyamatos megszegése esetén a szabálytalankodó figyelmeztetésére kerül sor. Eredménytelenség esetén az üzemeltető jogosult a vendéget távozásra felszólítani, illetve tagjai sorából időlegesen vagy végleg kizárni. A kiutasított szabálytalankodó vendég az üzemeltetővel szemben semmilyen követeléssel nem élhet.
 
Kedves Vendégeink megértését köszönjük: 
JAVE MOZGÁSSTÚDIÓ vezetősége